Prevence a terapie bolestí pohybového aparátu |

Rehabilitační terapie je volena na základě kineziologického vyšetření, pohovoru s klientem a stanovení závěru fyzioterapeutem. Celkové trvání jedné této návštěvy je 60 minut. Příčin bolestí pohybového aparátu je mnoho, většinou se jedná o svalové přetížení a kloubní blokády, které vznikají dlouhodobým,  jednostranným zatěžováním např. při zaměstnání nebo sportu.

Cílem terapie je tyto obtíže odstranit, nebo co nejvíce eliminovat a naučit se správným pohybovým vzorcům. 

Fyzioterapie Mladá Boleslav